7011-3377
| | | | | | || | | | | | | || |
| || |
|
|
|
|
|
|
| || |
|

Something is wrong

|

The page you are looking for was moved, removed, renamed or might never existed.

| Go Home|
| ||||||||
Сүхбаатарын талбай -3, Улаанбаатар 15160, Монгол улс
976 11-313747 -(2120) +976 11-325170 | info@mse.mn
"; var points = []; points = text.split("|"); for (var i = 1; i < points.length-2; i++) { var data = []; data = points[i].split(","); var year = data[0].substring(0,4); var month = data[0].substring(4,6); var day = data[0].substring(6,8); var pDate = new Date(year, month-1, day); pDate.setHours(0, 0, 0, 0); var value = data[1]; chartData.push({ date: pDate, value: value }); } } function createStockChart() { var chart = new AmCharts.AmStockChart(); chart.pathToImages = "http://gatsuurttrade.com/wp-content/themes/sahifa/js/amcharts/images/"; // DATASETS ////////////////////////////////////////// var dataSet = new AmCharts.DataSet(); dataSet.color = "#f88c00"; dataSet.fieldMappings = [{ fromField: "value", toField: "value" }]; dataSet.dataProvider = chartData; dataSet.categoryField = "date"; chart.dataSets = [dataSet]; // PANELS /////////////////////////////////////////// var stockPanel = new AmCharts.StockPanel(); stockPanel.showCategoryAxis = true; stockPanel.title = "Топ 20 индекс"; stockPanel.eraseAll = false; stockPanel.addLabel(0, 100, "", "center", 16); var graph = new AmCharts.StockGraph(); graph.valueField = "value"; //graph.bullet = "bullet"; stockPanel.addStockGraph(graph); var stockLegend = new AmCharts.StockLegend(); stockLegend.valueTextRegular = " "; stockLegend.markerType = "none"; stockPanel.stockLegend = stockLegend; stockPanel.drawingIconsEnabled = true; chart.panels = [stockPanel]; // OTHER SETTINGS //////////////////////////////////// var scrollbarSettings = new AmCharts.ChartScrollbarSettings(); scrollbarSettings.graph = graph; scrollbarSettings.updateOnReleaseOnly = true; chart.chartScrollbarSettings = scrollbarSettings; var cursorSettings = new AmCharts.ChartCursorSettings(); cursorSettings.valueBalloonsEnabled = true; chart.chartCursorSettings = cursorSettings; // PERIOD SELECTOR /////////////////////////////////// var periodSelector = new AmCharts.PeriodSelector(); periodSelector.position = "bottom"; periodSelector.periods = [{ period: "DD", count: 10, label: "10 days" }, { period: "MM", count: 1, label: "1 month" }, { period: "YYYY", count: 1, //selected: true, label: "1 year" }, { period: "YTD", label: "YTD" }, { period: "MAX", label: "MAX" }]; chart.periodSelector = periodSelector; var panelsSettings = new AmCharts.PanelsSettings(); chart.panelsSettings = panelsSettings; chart.write('chartdiv'); }
Иргэдийн сэтгэгдэл
 • thumb1

  Данс нээх

  Бид түргэн эелдэг шуурхай үйлчилж таны дансыг онлайнаар болон өөрийн байран дээр нээнэ. Таны хүссэн ...

 • thumb2

  Бидний давуу тал

  Манай хамт олон мэргэжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн төдийгүй өөрсдийн салбарт удаан хугацааны турш ...

 • thumb3

  Сургалт

  Сургалт 101 Бид “Сургалт 101” код бүхий 1 хоногийн анхан шатны үнэ төлбөргүй сургалтыг 7 хоног бүрий...

 • thumb4

  Манай Yйлчилгээ

  “Гацуурт Трейд” ХХК нь 2011 оноос эхлэн брокер дилерийн үйл ажиллагаа явуулж эхлээд олон мянган хари...

 • thumb5

  Бидний тухай

  Манай компани нь 2011 оны 4-р сард зуун хувийн дотоодын хөрөнгө оруулалттайгаар “Гацуурт” ХХК-ийн ох...

Шинэ мэдээ

Мэдээ

mse frc ttha masd