7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА

 2013 ОНЫ 05-Р САРЫН 31-НЫ БАЙДЛААР ҮНЭТ ЦААСНЫ ТӨВЛӨРЛИЙН СУДАЛГАА
ҮЦ-ны Код Симбол Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзлэх хувь ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзлэх хувь Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзлэх хувь Эзэмшигч
-дийн тоо
1 461 ADL АДУУНЧУЛУУН 3,151,304 0 0 2,792,216 3 359,088 1217
2 90 APU А.П.У 74,287,700 0 0 68,276,300 3 6,011,400 3593
3 17 ATR АТАР ӨРГӨӨ 174,136 0 0 131,394 4 42,742 391
4 396 BAN БАГАНУУР 20,974,360 0 15,730,770 19,242,906 2 1,731,454 4848
5 13 BNG БАЯНГОЛ ЗБ 423,065 0 0 327,058 5 96,007 1147
6 445 BTG БАЯНТЭЭГ 252,608 0 0 236,277 2 16,331 244
7 522 BDS БИ ДИ СЕК 11,000,000 0 0 7,505,016 4 3,494,984 372
8 528 HRM ГЕРМЕС ЦЕНТР 78,543,001 0 0 69,928,158 2 8,614,843 898
9 354 GOV ГОВЬ 7,801,125 0 0 6,561,027 4 1,240,098 16781
10 88 GTL ГУТАЛ 1,618,684 0 0 1,363,484 6 255,200 1173
11 71 NEH ДАРХАН НЭХИЙ 1,105,479 0 0 793,011 3 312,468 3935
12 521 JTB ЖЕНКО ТУР БЮРО 100,000,000 0 0 65,068,635 6 34,931,365 51766
13 450 ZOO ЗООС ГОЁЛ 3,754,944 0 0 2,427,138 2 1,327,806 11449
14 444 BDL МОГОЙН ГОЛ 829,622 0 0 683,002 3 146,620 993
15 9 MNH МОНГОЛ НЭХМЭЛ 474,164 0 0 382,492 5 91,672 2865
16 2 UYN МОНГОЛ САВХИ 2,475,343 0 0 1,561,090 4 914,253 9531
17 517 MSH МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН 10,000,000 0 0 9,079,468 5 920,532 256
18 524 MDR МОНГОЛИА ДЕВЕЛОПМЕНТ РЕСОРСЕС 13,750,000 0 0 12,579,000 6 1,153,000 256
19 209 MCH МОН ЦАХ ХОЛБОО 25,870,276 0 14,143,604 24,491,715 2 1,378,561 4023
20 25 MIB МОНИНЖБАР 15,869,233 0 0 11,434,345 4 4,434,888 294
21 531 NKT НАКО ТҮЛШ 12,615,721 0 0 10,342,268 5 2,273,453 180
22 527 OLL ОЛЛОО 9,700,497 0 0 6,710,401 4 2,990,096 450
23 530 RMC РЕМИКОН 78,679,464 0 0 52,822,471 3 25,856,993 1266
24 97 SOR СОР 891,388 0 0 647,008 3 244,380 1735
25 135 SUU СҮҮ 344,000 0 0 322,723 3 21,277 281
26 214 TAV ТАВ 114,737 0 0 101,484 4 13,253 123
27 458 TTL ТАВАН ТОЛГОЙ 52,665,200 0 0 44,984,400 4 7,680,800 1025
28 22 TCK ТАЛХ ЧИХЭР 1,023,703 0 0 729,470 4 294,233 3958
29 195 BUK УБ БҮК 1,128,275 0 0 1,094,025 1 34,250 919
30 3 ULN УЛААНБААТАР ЗБ 335,297 0 0 288,220 4 47,077 653
31 484 UID УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР 36,807,850 0 0 24,348,856 3 12,458,994 45867
32 525 HBO ХАЙ БИ ОЙЛ 9,234,268 0 0 6,956,996 4 2,277,272 274
33 533 HGN ХӨХ ГАН 101,317,557 0 0 85,730,091 5 15,587,466 889
34 309 SHG ШАРЫН ГОЛ 10,231,389 0 0 9,276,846 6 954,543 1072
35 460 SHV ШИВЭЭ ОВОО 13,419,101 0 12,077,191 12,077,191 1 1,341,910 1633
36 191 EER ЭЭРМЭЛ 3,479,320 0 0 2,746,628 4 732,692 7705
Нийт 704,342,811 41951565 564,060,810 136 140,282,001 184072
mse frc ttha masd