7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

АПУ ХК-ийн төвлөрлийн судалгаа

apu

“АПУ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
90 АПУ 74,287,700 0 0 68,276,300 3 6,011,400 3601
Эзлэх хувь 0.00% 91.91% 8.09%

АПУ

Comments are closed.

mse frc ttha masd