7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОГОЙН ГОЛ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

mogoingol

“МОГОЙН ГОЛ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
444 МОГОЙН ГОЛ 829,622 0 0 683,002 3 146,620 1001
Эзлэх хувь 0.00% 82.33% 17.67%

Могойн гол

Comments are closed.

mse frc ttha masd