7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛ САВХИ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

mongol savhi

“МОНГОЛ САВХИ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
2 МОНГОЛ САВХИ 2,475,343 0 0 1,561,090 4 914,253 9564
Эзлэх хувь 0.00% 63.07% 36.93%

МОНГОЛ САВХИ

Comments are closed.

mse frc ttha masd