7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

mongol-shiltgeen

“МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
517 МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН 10,000,000 0 0 9,079,468 5 920,532 251
Эзлэх хувь 0.00% 90.79% 9.21%

МОНГОЛ ШИЛТГЭЭН

Comments are closed.

mse frc ttha masd