7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Оллоо хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

olloo

“ОЛЛОО”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
527 ОЛЛОО 9,700,497 0 0 6,710,096 4 2,990,401 447
Эзлэх хувь 0.00% 69.17% 30.83%

ОЛЛОО

Comments are closed.

mse frc ttha masd