7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

УЛААНБААТАР ЗБ хувьцаат компанийн төвлөрлийн судалгаа

Ulaanbaatar_Hotel

“УЛААНБААТАР ЗБ”
ҮЦ-ны Код Үнэт цаасны нэр Нийт гаргасан ҮЦ-ны тоо ширхэг Зарласан боловч гаргаагүй ҮЦ Төрийн мэдэлд 5-аас их хувь 5 – аас бага хувь
ҮЦ-ны тоо ширхэг ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
ҮЦ-ны тоо ширхэг Эзэмшигч
-дийн тоо
3 УЛААНБААТАР ЗБ 335,297 0 0 288,220 4 47,077 654
Эзлэх хувь 0.00% 85.96% 14.04%

УЛААНБААТАР ЗБ

Comments are closed.

mse frc ttha masd