7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

“Шивээ овоо” ХК

[wptabs]
[wptabtitle]Ерөнхий мэдээлэл[/wptabtitle]
[wptabcontent]
“Шивээ овоо” ХК ( SHV / 460 )
Говь сүмбэр шивээ овоо сум
Утас: 976-99116775, 976-0154223368
Имайл хаяг: info@shivee-ovoo.mn
Веб сайт: www.shivee-ovoo.mn

Байгуулагдсан огноо: 1990-00-00
МХБ-д бүртгүүлсэн огноо: 1995-02-13
Хувьцааны төрөл: Энгийн
Нийт гаргасан хувьцаа: 13,419,101
– Төрийн мэдэлд: 12,077,191
Нэрлэсэн үнэ: 100

Үйл ажиллагааны чиглэл: нүүрс

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Санхүүгийн тайлан[/wptabtitle]
[wptabcontent]

2010-01-01 2010-12-31
Санхүүгийн үзүүлэлтүүд
Нийт хөрөнгө 92,243,527,800   93,042,085,800  
Өр төлбөрийн нийт дүн 99,826,436,800   88,143,808,700  
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн -7,582,909,000   4,898,277,100  
Нийт хувьцааны тоо ширхэг 13,419,101   13,419,101  
Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт
Нийт борлуулалтын орлого 16,202,259,700   23,053,216,300  
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 14,614,953,000   21,799,030,100  
Нийт ашиг 1,587,306,700   1,254,186,200  
Цэвэр ашиг -11,047,648,500   12,568,083,100  
Ногдол ашиг /энгийн/ 0   0  
Ногдол ашиг /давуу эрхийн/ 0   0  
Нэгж хувьцааны дансны үнэ -565.08   365.02  
Санхүүгийн харьцаанууд
Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ 0   0.14  
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/ 1.46   2.57  
Нийт хөрөнгийн эргэц /ROTA/ 0.18   0.25  
Нэгж хувьцааны өгөөж /EPS/ -823.28   936.58  
Үнэ ашгийн харьцаа 0   0  

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Удирдлагын мэдээлэл[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Компанийн удирдлагын талаархи мэдээлэл
Д/д Овог Нэр Ажлын газар, албан тушаал
1 Б Сүхбаатар ТУЗ-ийн дарга
2 Х Балсандорж Гүйцэтгэх захирал
3 Б Адилбиш СЭЗХ-ийн дарга

[/wptabcontent]

[wptabtitle]Том хувьцаа эзэмшигчид[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Хувьцааны 5% дээш багц эзэмшигчдийн мэдээлэл
Д/д Овог Нэр Ажлын газар, албан тушаал Хувьцааны хувь
1 Төрийн өмч Төрийн өмч 90 %

[/wptabcontent]

[/wptabs]

Comments are closed.

mse frc ttha masd