7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

Category Archives: Танин Мэдэхүй

Feed Subscription<

Энгийн болон давуу эрхийн хувьцааны ялгаа

Шинээр үүсгэн байгуулагдаж байгаа компани нь хөрөнгийн эх үүсвэр олох зорилгоор гадаадын болон дотоодын зах зээлээс зээл тусламж авахгүйгээр хувьцаа гаргах замаар хөрөнгө татан төвлөрүүлж болох бөгөөд энгийн болон давуу эрхийн хувьцаа гаргадаг байна. Энгийн хувьцаа гэдэг нь: Өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны тоогоор ХНХ-д санал өгөх эрхтэй, компани ашигтай ажилласан жилдээ ХНХ-ын шийдвэрээр ногдол ашиг тараах шийдвэр гаргасан тохиолдолд ногдол ... Read More »

Арилжаанд хэрхэн оролцох вэ?

how-to-invest-in-the-stock-market-for-beginners-guide

Хэрвээ та арилжаанд орохыг хүсвэл дараах 5-н алхамыг хийх шаардлагатай. 1.       Брокер дилерийн компани сонгох: Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр 90 гаруй БДК байдаг ба хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, арилжаанд орох эрхтэй 48 компани үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2.       Хувьцааны данс нээлгэх: Та манай компани дээр хүссэн үедээ ирж хувьцааны данс нээлгэх боломжтой. Данс нээлгэхэд дараах зүйлс шаардлагатай. Үүнд: Иргэний үнэмлэх ... Read More »

Хувьцааны данс гэж юу вэ?

zurag 1

Та хувьцааны данстай юу? Хувь хүн та Хөрөнгийн зах зээлийн оролцогч болохыг хүсч байна уу. Та энэ зах зээлийн       оролцогч болж хөрөнгийн зах зээлийн ашиг шимийг хүртэхийг хүсч байгаа бол зайлшгүй хувьцааны данс нээлгэх шаардлагатай. Үнэт цаасны дансыг та хэрхэн ашиглах вэ? Хөрөнгийн зах зээлийн оролцогч бүр хувьцааны данстай байх ба тухайн дансаараа хувьцаа худалдан авах, худалдах , дансандаа хувьцаа ... Read More »

Хувьцааны талаар товчхон

security-300x166

Та бүгд 90 оны их хувьчлалын үед ард иргэдэд тарааж байсан цэнхэр тасалбарыг санаж байгаа байх. Гэхдээ тэр үеийн хүмүүсийн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг маш хомс байсан. Мэдээж одоо үед 1990 оны цэнхэр тасалбараас арай илүүгээр хувьцаа гэдгийг ойлгож эхэлсэн ч ихэнх иргэдийн хувьд хувьцаа гэдэг шинэ сэдвийн нэг байсаар байгаа. Тэгэхээр хувьцаа гэж юу вэ гэдгээс  эхэлж иргэдэд ... Read More »

Бондын тухай товчхон

bond

Бонд гэж юу вэ? Тодорхой хэмжээний мөнгийг тогтоосон хугацааны дараа доторхой заасан хүүтэйгээр эргүүлэн төлөхийг амлаж байгааг баталсан үнэт цаасыг бонд гэдэг. Бонд эзэмшигч нь хөрөнгө эзэмшигч биш зөвхөн зээлдэгч, нөгөө талаас хөрөнгийнхөө харьцангуй аюулгүй байдлыг хангах, илүү баталгаат ашиг, хүү олох сонирхолтой хүмүүс, байгууллага бонд худалдаж авдаг Бондыг хэн гаргаж болох вэ? Хуулийн этгээд буюу Компани, Аймаг нийслэлийн засаг ... Read More »

Үнэт цаасны зах зээл гэж юу вэ?

European-Bond-Market-Structure-300x198

Үнэт цаасны зах зээл гэж үнэт цаас гаргах, бүртгүүлэх, худалдах, арилжих, хадгалах, түүгээр гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл Засгийн газар болон хуулийн этгээдүүд үнэт цаас гаргаж, холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад бүртгүүлж, хадгалуулдаг бол нөгөө талаас хөрөнгө оруулагчид эдгээр үнэт цаасыг нь ашиг олох зорилгоор худалдан авч эзэмшиж, худалдаж буй зах зээл юм   Тайлбар: Үнэт цаас- ... Read More »

Үнэт цаас гэж юу вэ?

security-300x166

Хамгийн ерөнхий утгаараа үнэт цаас гэдэг нь өмчийн эрхийг илэрхийлсэн хөрөнгө буюу орлогыг эзэмших эрхийг гэрчилсэн хууль зүйн баримт бичиг юм. Нөгөөтэйгүүр Үнэт цаас гэдэг нь: Өмчийн эрхийг илэрхийлэн өөрийн баталгаа болж, орлого хүртэх эрхийг баталгаажуулдаг, хөрөнгө төвлөрүүлэх боломж олгож байгаа талуудын хоорондох харилцааг илэрхийлсэн санхүүгийн хэрэгсэл юм. Монгол Улсын “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хуульд “үнэт цаас” гэж Засгийн ... Read More »

mse frc ttha masd