7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ГАДААД ВАЛЮТЫН НӨӨЦ ОНЫ ЭХНЭЭС 24.06 ХУВИАР БАГАССАН БАЙНА

cash_2Монгол улсын гадаад валютын нөөц оны эхний хагаст 24.06 хувиар буурч 3.1 тэрбумийн нөөцтэй болоод байна. Гэхдээ энэ үзүүлэлт нь 2012 оны мөн үеэс 6.76 хувиар илүү байгаа юм.

Ингэж огцом багасах гол шалтгаан экспортоос орох валютын урсгал багассан мөн төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор төв банкнаас зах зээлд тогтмол нийлүүлсэн валютын хэмжээ ихэссэнтэй холбоотой аж.

 

П.Н

Comments are closed.

mse frc ttha masd