7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛБАНК БОДЛОГЫН ХҮҮГ ХЭВЭЭР ҮЛДЭЭЛЭЭ

Mongol BankМонголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл 2015 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр ээлжит хуралдаанаа хийж, мөнгөний бодлогын хүүг одоогийн түвшинд буюу 13.0 хувьд хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа. Нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн дарамт үргэлжлэн буурч  2015 оны 3 дугаар сарын эцэст 9.3 хувь болсон ч суурь инфляци 11.9 хувь буюу өндөр хэвээр байсаар байна.

Comments are closed.

mse frc ttha masd