7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖЭЭР ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЭЭЛЖИТ АРИЛЖАА ЯВАГДАНА

MNG govn bondМонгол Улсын Сангийн яамнаас Монгол Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилготой 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 52 долоо хоногийн хугацаатай жилийн 16.25 хувийн хүүтэй сар бүр хүүгийн төлбөрийг өгөх нөхцөлтэй  Засгийн газрын 95980 ширхэг энгийн үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгож  Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаалахаар боллоо.

Comments are closed.

mse frc ttha masd