7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ АРИЛЖААНЫ ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭГЭЭ БУУРУУЛЛАА

mseМХБ-ийн ТУЗ-ийн 2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хурлаар үнэт цаасны арилжааны шимтгэлийн хувь хэмжээг бууруулах шийдвэрийг гаргалаа. Энэхүү шийдвэр баталгаажсанаар хувьцааны арилжааны шимтгэлийн хувь хэмжээ 0.4 хувь байсан нь 0.15 хувь болж буурах юм.
Зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд тохируулан авч буй энэхүү арга хэмжээ нь үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх зардлыг бууруулах, мэргэжлийн байгууллагуудыг дэмжих зорилготой юм.
Дээрх өөрчлөлт нь МХБ-ийн арилжааны журамд туссан бөгөөд уг асуудлыг СЗХ-ноос батламжилсны дараа хэрэгжүүлж эхэлнэ.

Comments are closed.

mse frc ttha masd