7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ НЭЭЛТИЙН ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ЯВУУЛНА

mseМонголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 230 тоот тушаалын дагуу үнэт цаасны арилжааны Millennium Exchange системд нээлтийн дахин дуудлага арилжаа /Re-Opening auction call/-ны үргэлжлэх хугацааг 5 минут болгон өөрчилж, динамик баримтлах ханш буюу хамгийн сүүлд хийгдсэн хэлцлийн ханшнаас 5 хувиар өсч, бууран хэлцэл биелэх тохиолдолд үүсдэг дуудлага арилжааг 2015 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн явуулахаар боллоо.

Энэ дахин дуудлага худалдаа нь  2013 оны 11-р сарын 06-ны өдрийн Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар хүчингүй болоод байсан юм.

Comments are closed.

mse frc ttha masd