7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ТАВАНТОЛГОЙ ХУВЦААТ КОМПАНИ 2013 ОНЫ НОГДОЛ АШГИЙГ 5%-ИАР НЭМЖ ХУВИАРЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ.

IMG_01782015 оны 1 сарын 23-нд Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал  компаний хурлын зааланд амжилттай боллоо. Хурлын ирц 93 хувьтай байсан бөгөөд хэлэлцэх асуудлуудын дагуу хувьцаа эзэмшигчдээс санал хүсэлтийг сонсон нээлттэй хуралдаж 2013 оны ногдол ашгийг 59 төгрөг буюу 5%-иар нэмж хувиарлахаар шийдвэрлэжээ.

Comments are closed.

mse frc ttha masd