7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ТАВАН ТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ ОРДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ ШАЛГАРЛАВ

ettТаван толгойн нүүрсний ордод хөрөнгө оруулагч тодруулах уралдаант шалгаруулалтын дүн гарлаа. 2014 оны 12-р сарын 22-нд хуралдсан Ажлын хэсгийн хуралдаанаар Техникийн саналдаа авбал зохих босго оноог авсан Хятад, Япон, Монголын Чайна Шэнхуа Энержи, Сумитомо, Энержи Ресурс ХХК-ийн хамтарсан түншлэл болон Пибоди Энержи компанийн Санхүүгийн саналын үнэлгээг Ажлын хэсгийн гишүүдэд танилцуулсан юм.

Үнэлгээгээр хамгийн өндөр оноо авсан  Чайна Шэнхуа Энержи, Сумитомо корпораци, Энержи Ресурс ХХК-ийн хамтарсан түншлэлийг Таван толгойн нүүрсний ордод хөрөнгө оруулагчаар шалгаруулав.

Шалгарсан хөрөнгө оруулагч тал нь Таван толгойн нүүрсний ордод хөрөнгө оруулан, хөгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах бөгөөд ордыг өмчлөх эрх Монгол Төрийн мэдэлд хэвээр хадгалагдан үлдэх юм.

Comments are closed.

mse frc ttha masd