7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

“ТАВАН ТОЛГОЙ” ХК 2012 ОНЫ НОГДОЛ АШГИА ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ДАНСАНД БАЙРШУУЛЛАА.

tavantolgoi-hk“Таван Толгой” ХК -ийн 2012 оны ногдол ашиг болох нэгж хувьцаанд 135.90 төгрөг тараасныг 2014 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр 862 харилцагчийн дансанд байршууллаа.

Тус компани 2013 онд 62 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна.

Comments are closed.

mse frc ttha masd