7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

ЭРДЭС БАЯЛАГИЙН БИРЖ БАЙГУУЛАГДАНА

Bell ringing ceremony at Oslo BørsМонгол Улсын уул уурхайн сайдын 2014 оны 7 дугаар сарын 16-ны 177 дугаар тушаалын дагуу Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 18 дугаар тогтоолоор баталсан Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх, эрдэс баялгийн бирж байгуулах, түүнчлэн экспортын нэг цонхны зарчмаар үйл ажиллагаа явуулах, хууль зүйн орчин бүрдүүлэх тухай санал дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Ангар орж ажиллахаар боллоо.

 

 

Эх сурвалж : Монголын Хөрөнгийн Бирж

Comments are closed.

mse frc ttha masd