7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

“ЭЭРМЭЛ” ХК-ИЙН ОНООСОН НЭРИЙГ “АРИГ ГАЛ” ХК БОЛГОН ӨӨРЧЛӨВ

eermel“Ээрмэл” ХК-ний 2013 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн оноосон нэр солих хүсэлтийг  Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2014 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэж 199 дүгээр тогтоолоор “Ээрмэл” ХК-ийн оноосон нэрийг “Ариг гал” ХК болгон өөрчлөхийг зөвшөөрч, үнэт цаасны дэлгэрэнгүй бүртгэлд өөрчлөлт оруулав.

Comments are closed.

mse frc ttha masd