7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

frcСанхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан 2014 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллага /IOSCO/-ын олон талт санамж бичигт гарын үсэг зурахаар боллоо.

Энэхүү санамж бичигт нэгдэн орсноор Монгол Улсын үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн орчин олон улсын жишигт нийцсэн болохыг Үнэт цаасны хороодын олон улсын байгууллагаас баталгаажуулж байгаа хэрэг юм. Олон талт хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурснаар Санхүүгийн зохицуулах хороо нь энэхүү санамж бичигт нэгдсэн орсон 150 гаруй үнэт цаасны зохицуулалтын байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцох хамтран ажиллах боломж бүрдэж байгаа юм.

Comments are closed.

mse frc ttha masd