7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

6.1 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС АРИЛЖААЛАГДЛАА

mseМонголын хөрөнгийн биржийн 2014 оны 12 сарын 30-ны өдрийн Засгийн газрын үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 12 долоо хоногийн хугацаатай, жилийн 15.653 хувийн өгөөжтэй, 6,117,800,000 төгрөгийн үнийн дүнтэй нийт 61,178 ширхэг ЗГҮЦ худалдан авах захиалга ирсэн бөгөөд Сангийн яамны зүгээс 100% нийлүүлэлтийг баталгаажууллаа

Comments are closed.

mse frc ttha masd