7011-3377
Иргэдийн сэтгэгдэл

“ASPIRE MINING” КОМПАНИ “ОВООТ”-ИЙН НҮҮРСНИЙ НӨӨЦИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЖЭЭ.

AS

Австралийн  хөрөнгийн  биржид  бүртгэлтэй “Aspire  Mining”  компани  “Овоот”  төслийнхөө  нүүрсний нөөцийг шинэчлэн тогтоожээ. “Xstract Mining  Consultants”  компани JORC  аргачлалаар  уг  төслийн  нүүрсний  нөөцийг  судалсан  бөгөөд  ил  уурхайн  нүүрсний  нөөц  нь  10.3  хувиар  дээшлэн,  253.1  сая  тоннд  хүрснийг  мэдээлсэн  байна.

Ингэж нэмэгдсэнээр тус уурхай коксжих нүүрсний нөөцөөрөө Ухаа худгийн дараа орж байгаа ба энэхүү  мэдээний дараа хувьцааны эрэлт нэмэгдэж ханш нь 5.17 хувиар өсч 0.061 aus$ болоод байна.

 

П.Н

Comments are closed.

mse frc ttha masd